|
HOME / Waardecreatie

Waardecreatie

Ons leven ontvouwt zich als een optelsom van keuzes die we dagelijks maken. Keuzes met de intentie om ergens waarde toe te voegen of te creeeren. Een organisatie is daar een optelsom van. Daar kan het zich ontwikkelen tot een complex netwerk waar oorzaak en gevolg van keuzes niet altijd meer goed te traceren is. Elke organisatie ontwikkelt zich anders met eigen vraagstukken die ieder een benadering op maat vraagt. Daarom gaan wij altijd eerst het gesprek aan met liefst meerdere actoren in het organisatienetwerk om vervolgens samen tot een diagnose en passende interventie te komen.
Training&Advies

Waardecreatie

Wij werken regelmatig in opdracht van corporates. Dat resulteert meestal in taylor-made trainingen die in-company worden uitgevoerd. Samen met de opdrachtgever wordt de vraag of een probleem dat zich voordoet onderzocht waarna een passende interventie wordt ontworpen die maximale waarde toevoegt voor de organisatie.  
Lees meer...