|
HOME / Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Rizoom B.V.

Aan
 het
 gebruik 
van
 deze
 website
 zijn 
de
 onderstaande
 voorwaarden
 en 
beperkingen 
van
 toepassing. 
Door
 deze
 website 
te 
bekijken 
dan
wel 
te
 gebruiken,
 stemt
 u 
in 
met
 deze
 voorwaarden.
 Rizoom B.V. (de 
beheerder 
van
 deze 
website) betracht uiterste zorgvuldigheid bij
 het
samenstellen 
en
 onderhouden 
van 
de artikelen
 op 
deze
 website
 en
 maakt
 gebruik
 van
 bronnen
 die
betrouwbaar worden
 geacht.
 Rizoom B.V. van deze website staat echter
 niet 
in
 voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de artikelen op de website, noch voor het foutloos
en/ of ononderbroken functioneren van de website. Aan de artikelen op de website 
kunt
 u
 geen
 rechten 
ontlenen.Zonder
 verificatie 
of 
nader
 advies 
is 
gebruikmaking 
van 
de 
artikelen 
voor uw eigen rekeningen risico. De
reacties 
op 
deze 
website
 zijn
 gebaseerd
 op 
persoonlijke 
meningen 
en 
reacties 
van
 gebruikers/bezoekers
van 
deze website. Rizoom B.V. is niet verantwoordelijk voor de
 inhoud 
of
 eventuele 
gevolgen
 ervan.
 De
reacties 
op deze
website 
worden
 door
 Rizoom B.V., voordat ze worden geplaatst, niet
 gecontroleerd
 op
feitelijke onjuistheden dan wel onrechtmatigheden.
 Rizoom B.V. is gerechtigd reacties te verwijderen, die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend, discriminerend of anderszins in strijd met het Nederlands recht
zijn.
 U
 bent
 niet 
gerechtigd 

zonder
 toestemming
 van 
Rizoom B.V. de reacties, die door gebruikers/bezoekers
 op 
deze website
 worden
 geplaatst, te gebruiken
 of
 te 
verspreiden.


U
 dient
 de 
rechten
 van 
intellectuele 
eigendom 
ter
zake 
van
 de 
op
 deze
 website  gepresenteerde artikelen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, foto’s en afbeeldingen, te 
respecteren.
 Het 
is,
zonder 
toestemming,
niet 
toegestaan
 voorgenoemde
 gegevens
 door
 te
 geven,
 te 
vermenigvuldigen 
of te
verspreiden 
zonder
 de 
uitdrukkelijke,
 schriftelijke
 toestemming
 van Rizoom B.V. van deze website. 

Indien via deze 
website een 
pagina
 raadpleegt
 van 
derden 
(zgn.
link),
 wijzen
 wij 
u
 er op
 dat
 deze 
informatie
 wordt
 verstrekt 
door 
de 
derde
 die 
op
 de betreffend pagina wordt genoemd.  Rizoom B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op
deze
websites.


Indien u
 een 
klacht
 heeft 
over 
de
 inhoud
 van 
deze website, kunt u met ons contact opnemen via info@rizoombv.nl