|
HOME / Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit

Proactief handelen gaat over keuzevrijheid. Door ingesleten routinematige gewoontes in denken en doen komt het ons regelmatig voor dat de dingen om ons heen ons overkomen. We hebben er vaak voor ons gevoel geen invloed (meer)op. Wij maken samen met deelnemers op spelende wijze deze onbewuste patronen stap voor stap zichtbaar, kijken er samen naar en zoeken samen naar alternatieve en effectievere gedragspatronen. Effectief in die zin dat mensen zich via nieuwe inzichten opnieuw gaan verbinden aan zaken die voor hen, hun omgeving en de organisatie waarin ze werken belangrijk zijn.
Wij trainen mensen met als doel dat ze zelf tot die nieuwe  inzichten komen. Doordat je het zelf doet zal het beter beklijven en niet als een trucje overkomen. Wij maken gebruik van een mix van beproefde methoden waaronder de 7 Habits van Stephen Covey en de Golden Circle van Simon Sinek. Wij ontwerpen samen met de opdrachtgever een op maat training op locatie of in company.  Wij werken regelmatig via waarde bepaling achteraf om zo een maximale prijs kwaliteit verhouding te garanderen. 
 
"Zoek het goede niet buiten u: zoek het in uzelf of vindt het nooit." (Epictetus: 50-150 na Chr)
Training&Advies

Persoonlijke Effectiviteit

Onze maatschappij is bijzonder complex en veeleisend waardoor we soms het gevoel krijgen dat de dingen ons overkomen en we geleid worden in plaats van op te staan en zelf de leiding  in een situatie te nemen. Effectief denken en handelen met ruimte voor persoonlijke groei zijn belangrijke onderdelen van een gezonde, duurzame en succesvolle organisatie. 
Lees meer...