|
HOME / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden van Rizoom B.V.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Auteursrechten © 2012 Rizoom B.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computer- bestanden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rizoom B.V., Het Breed 553, 1025 HV Amsterdam