|
HOME / Persoonlijke Effectiviteit / Inspirerend buurtoverleg

Inspirerend buurtoverleg

Inspirerend overleg

In de eigen beleving van veel lokale overlegorganen zoals buurtbesturen, commissies en andere wijkorganen bestaat het meeste overleg nog te veel uit éénrichtingsverkeer. Betrokken mensen willen dat graag anders zien gebeuren. Zij willen graag als intermediair in hun omgeving meer de dialoog stimuleren en faciliteren tussen overheid en burger en burgers onderling.
Dat vraagt om een andere mindset dan tot nu toe gebruikelijk was. Meer luisteren en minder zelf aan het woord. Daarbij is het belangrijk om zoveel mogelijk input van alle deelnemers aan het overleg te verzamelen en in behapbare thema’s te ordenen. Daar zijn verschillende werkwijzen voor die met de juiste mindset tot inspirerende sessies kunnen leiden.

visie

Het belangrijkste is dat deelnemers aan onze trainingen geïnspireerd en gemotiveerd raken om zelf keuzes te maken in de gewenste richting. In het geval van wijkoverleg betekent dit dat de persoonlijke motivatie wordt versterkt om zich verder te bekwamen in het stimuleren en begeleiden van een vruchtbare dialoog met bewoners. Belangrijk is ook dat zij dit leerproces ook na afloop van de training zoveel mogelijk zelfstandig voortzetten. 

training

De training wordt in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt.
voorbeeld: training van 2 dagdelen kost 2.500 Euro excl. BTW


Contact:
Hendrik-Jan Trooster
                   hjtrooster@rizoombv.nl


Training&Advies

7 Eigenschappen van Effectief Leiderschap

De huidige maatschappij is bijzonder complex en veeleisend waardoor we soms het gevoel krijgen dat de dingen ons overkomen en we geleid worden in plaats van op te staan en zelf de leiding  in een situatie te nemen. Effectief denken en handelen met ruimte voor persoonlijke groei zijn belangrijke onderdelen van een gezonde, duurzame en succesvolle organisatie. 
Lees meer...

 

Seeds
Zien-Doen-Krijgen
21-9-2018
Leren door doen
1-7-2018