|
HOME / Rizoom / Team Rizoom

Team Rizoom





Hendrik Jan Trooster | Trainer & Adviseur

Email: HJTrooster@RizoomBV.nl                   
Match hier opdracht via Dutch Training Professionals
GSM:+31 (0)6 51 31 94 86
 

Ik geloof erin dat mensen verder komen wanneer ze geïnspireerd raken. In een wereld waar we dagelijks op honderden manieren worden gemanipuleerd zijn meer geïnspireerde mensen en door waarde gedreven organisaties nodig.  Daar wil en kan ik aan bijdragen.

Ik ben altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. WAAROM doen we de dingen zoals we ze doen? HOE beschouwen we de omgeving om ons heen en tot welke acties en resultaten (WAT) leidt dat voor onze klant? Inspireren of manipuleren we onze klant en hoe bouwen we in deze tijd een geloofwaardig en betrouwbaar imago op en onderhouden we dat op duurzame wijze?
Schijnbare tegenstellingen kan ik helpen overbruggen en ik kom snel tot de kern van de zaak. Sociaal ondernemen + persoonlijke effectiviteit = de bron voor succes.

Ik ben gezegend met een dosis aanstekelijk enthousiasme en met mijn a- typische achtergrond en een 20 jaar brede  praktijkervaring weet ik mensen en organisaties op een prettige,  maar ook confronterende manier te inspireren en in beweging te krijgen. 


Bij vraagstukken rond organisatie-ontwikkeling, sociaal ondernemerschap en persoonlijke effectiviteit kan ik schouder aan schouder met de klant het verschil helpen maken. Ik draag daarmee bij aan betere resultaten, meer plezier en succes in het dagelijkse werk en leven.

Ik ben medeoprichter en directeur van Click F1 en Rizoom BV en heb een zakelijke en creatieve achtergrond. Ik heb een action learning MBA  executive management gevolgd en heb ervaring in het opbouwen en inrichten van organisaties. Ik heb diverse leidinggevende functies bekleed en adviseerde diverse organisaties om zich voor te bereiden op de toekomst. Dit combineer ik met mijn rol als trainer (
gecertificeerd voor 7 Habbits van Stephen Covey) en als gastdocent bij de Hoge School van Amsterdam rond Socaal Ondernemen. De basis van mijn carriere wordt gevormd door een Conservatoriumopleiding en een ruime ervaring binnen de muziek en theater sector. Sinds 2013 ben ik als co-founder en trainer betrokken bij Dutch Training Professionals waar opdrachtgevers hun opdracht kunnen matchen met kwaliteitstrainers.  


MICHEL HOBBIJ | A
dviseur
Email: MHobbij@RizoomBV.nl                                   
GSM:+31 (0)6 30 87 01 44


Opgegroeid in een typisch Amsterdamse volkswijk. Vaders waren ooms en moeders waren tantes. Opa’s en Oma s waren van iedereen. Kerstbomenjachten, vechtpartijen om het groen. Luilaknacht. Rennen. KB “ jeugdbende”. Vriendjes die afdwalen. Sterke vriendschappen. Voor wat hoort wat. Wederkerigheid. Veel sporten en buitenspelen. Avontuurlijk.
Vietnam demonstratie, Stop de neutronenbom, de 3 van Breda, Bezetting academie tegen verhoging collegegeld, Geen woning geen kroning. Luisteren naar en begrijpen van het tegengeluid. Jezelf verwoorden. Voor jezelf opkomen.

Steeds ging het om waar ik stond ik ten opzichte van mezelf en ten opzichte van die ander, de samenleving waar je deel van uitmaakt. Hoe solidair ben je, waar benut je kansen van jezelf en waar kun je die ander steunen.
In mijn opleidingen heb ik de gelegenheid genomen om dat evenwicht verder te zoeken, voor mezelf om van me zelf een aanstaand professional te maken. Die combinatie, met mijn voorliefde voor reizen en fotograferen (in meer dan 60 landen), heeft me een kans gegeven om bij terugkeer, Nederland steeds met nieuwe (andere) ogen te mogen zien.
Ik was en ben altijd verbaasd over de keuzes, het vele. De vrijheid. De luxe. Maar ook de polarisatie, de verruwing.
Mensen steunen in het in vrijheid zoeken en vinden naar hun eigen weg, naar een weg samen in die samenleving van vele keuzes en luxe, dat is wat ik kan en wil. Voor wat hoort wat en solidariteit zijn dan leidende principes.

De voorgenomen transities in het Sociaal over hoe om te gaan met de herverdeling van de schaarse middelen, de nieuwe verdeling van rollen, de verantwoordelijkheden en de macht, moeten van nieuwe antwoorden voorzien worden. Het oude denken volstaat niet.
Het oude denken waarin elementen van polarisatie, neo liberalisme, individualisering en verruwing zijn mee geslopen is aan herziening toe. Nieuw denken, omdenken zal daar plaats voor maken. Het moet voor minder, het moet in meer solidariteit …het moet echt anders.
Er liggen uitdagingen en kansen om met elkaar te komen naar nieuw evenwicht van solidariteit en van wederkerigheid te komen. Het gaat ook over herverdelen en het soms voor die ander laten. Wat we gewend zijn te doen kan wel eens niet meer passend zijn voor vragen die nu voorliggen. Ik voel de uitdaging om in de nieuwe context van het Sociaal Domein, meer voor minder, met erkenning van de kracht van de burger, “al mijn kennis en ervaring” in te zetten om een bijdrage te leveren om onbenutte kansen te benutten.



ALICE ERENS |
Trainer & Adviseur
Email: AErens@RizoomBV.nl                                   
GSM:+31 (0)6 12 03 21 65
 
Een franse jongen die de dochter van een Ierse vrijheidsstrijder trouwde die rond 1800 naar Frankrijk was gevlucht en uiteindelijk onder de guillotine gestorven is. Die jongen en dat meisje zijn mijn overovergrootvader en overovergrootmoeder. Een familie die een eeuw later uitgezwermd waren naar Ierland, Nederland, noord Frankrijk en naar Indonesië. Mijn moeder die op 17 jarige leeftijd uit een jappenkamp in Indonesië op een boot naar Nederland gekomen is en vele jaren later in Maastricht later trouwde met mijn vader met een Italiaanse Duits Nederlandse geschiedenis van fabrieks- en landeigenaren.

Ik voel met verbonden met mijn oeroude familie geschiedenis, het heeft me deels gevormd, ik voel me een wereldburger maar niet in de moderne zin van het woord maar omdat ik voortkom uit heel veel verschillende culturen en rondtrekkende voorouders op zoek naar toekomst. 
Mijn jeugd is vervlochten met half Indische tantes die zondag bij ons kookten, mijn dominante franse opa die vol heimwee en berooid halfjaars bij ons woonde en halfjaars bij zijn zoon in Frankrijk, alle boeiende familieanekdotes maar ook verhalen vol schaamte en verlies.
Ik heb mijn eigen plek in de maatschappij met horten en stoten weten te vinden, een heftige puber maar ook een veel te verlegen mens met grote vrijheidsdrang. Een dyslectisch kind dat middels veel veranderingen van onderwijsomgeving, steun van ouders en het vinden van de juiste mensen om mee te werken uiteindelijk gekomen is waar ik nu ben.

Het heeft de basis gelegd voor mijn verdere leven. In mijn leven heb ik een keuze gemaakt om risico aan te gaan, mijn eigen toekomst te creëren, mijn dromen na te jagen: To get there together: maar nooit alleen, ik ben een teamplayer en geloof dat de kracht der delen de optelsom van mensen is. Mijn levensfilosofie is gebouwd op de overtuiging dat ontwikkeling, vooruitgang en achteruitgaan gebaseerd is op de synergie tussen mensen op micro, meso en macroniveau en dat dit elkaar beïnvloed en in elkaar grijpt. Wij zijn een oeroud en wereldwijd netwerk van mensen die reizen , trekken, lief hebben, macht uitvechten, elkaar ontmoeten, elkaar buiten- en binnensluiten, elkaar ontdekken en van elkaar leren.

Jongeren spelen door de tussenfase van onzelfstandig kind naar zelfstandig volwassen een heel eigen rol. Jongeren kunnen als ze mogelijkheden en ruimte krijgen vol kracht hun ideeën ontwikkelen, ontdekken, nieuwe vriendschappen sluiten, studie-, werk- levenskeuzes maken. Ik voel een oneindige motivatie om deze krachtige, dwarse, weerbarstige maar ook ontroerende levensfase te ondersteunen en mee te helpen vormen. Participatie en competentieversterking zijn geen loze begrippen maar woorden waarin alles besloten ligt wat nodig is om vanuit eigen kracht je leven vorm te geven. Communicatie en Dialoog zijn hierbij de belangrijkste dragers om onderdeel uit maken van de optelsom van onze wereldwijde gemeenschap. Empowering the future door middel van media-educatie. Door samen met andere professional en organisaties concepten te ontwikkelen en door te vertalen naar inspirerend vraaggericht aanbod voor jongeren geloof ik dat ik bijdraag aan een betere maatschappij. Ik zet mij daarmee met mijn volle individuele kracht en creativiteit in voor onze gemeenschap.